POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.05.2017
Typ akce: Workshop

Prvním výsledkem společné spolupráce mezi Preclinical Phenotyping Core Facility (VBCF, Rakousko) a Animálního centra - AC (FNUSA-ICRC, ČR) v rámci projektu RIAT-CZ byla organizace tohoto společného workshopu.

Pořádaný workshop se zaměřil na sestavování a rozvoj nejvhodnějších postupů při monitorování chování hlodavců. Myši a krysy se často používají jako modely onemocnění, při nichž dochází k narušení kognitivních funkcí, funkce učení se nebo motorických funkcí. Pro využití dat u lidí je nezbytné, aby vždy došlo k správnému testování a analýze výsledků u hlodavců. Přednášející ze 4 ústavů (Silvie Bělašková a Viola Galligioni z FNUSA-ICRC Brno, Sylvia Badurek z VBCF, Tsung-Pin Pai z Výzkumného ústavu molekulární patologie a Lukasz Piszczek z Ústavu molekulární biotechnologie ve Vídni) a 1 společnosti (Daniela Oettlerová z TSE-Systems, Německo) prezentovali poznatky o experimentálním prostředí, o reprodukovatelnosti dat, o postupech monitorování a dostupných technologiích pro behaviorální experimenty. Zároveň uvedli „case studie“ na Parkinsonovy a patologické impulsivní modely.

Galerie