POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.09.2017 - 20.09.2017
Typ akce: Konference

Dne 20. září 2017 proběhlo 2. setkání steering committee projektu v prostorách CEITEC-MU. Projektoví manažeři všech partnerů projektu a zástupci vědeckých pracovníků probrali důležitá témata, týkající se především administrace projektu, aktuálního stavu projektových aktivit, finančního reportingu, plánu dalších aktivit, rozpočtu projektu atd.