POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.01.2018 - 12.01.2018
Typ akce: Workshop

Facilita „Advanced microscopy“ z VBCF vlastní několik unikátních mikroskopů a má rovněž zkušenosti s nově zavedenými technikami optického zobrazování. Tato facilita také vlastní laboratoř, která vyvíjí nové optické mikroskopy a mikroskopy „šité na míru“ pro potřeby specifického výzkumu v oblasti živých věd a biomedicíny. Workshop „Stayin’ alive“ umožnil náhled do zobrazovacích metod živých biologických vzorků. Účastníci workshopu byli rozděleni do malých skupin, které po krátkém teoretickém výkladu měly možnost pozorovat demonstraci čtyř špičkových mikroskopů.