POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.09.2018 - 13.09.2018
Typ akce: Konference

Během Plant Phenotyping Forum jsme diskutivali roli Rakouska a Východní Evropy v zemědělské produkci jakožto regionů s velkým potenciálem a dlouhou tradicí v zemědělském sektoru.

Zvláště šlechtění nových plodin v návaznosti na změny životního protředí v kontinentálních podmínkách vyžadují nové šlechtitelské přístupy včetně nových strategií pro vytvoření nových genotypů s důrazem na zlepšení rezistence vůči stresům vzniklých vlivem změny životního prostředí.