POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Srdečně Vás vítáme na internetových stránkách programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027!

Program Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 byl Evropskou komisí schválen dne 16. 6. 2022.

Nový program navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika pro období 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. 

Celkem je z Evropského fondu pro regionální rozvoj k dispozici v novém období na kofinancování projektů 86.821.148 €.