POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.11.2018
Typ akce: Seminář

Cílem tohoto semináře bylo představení možností, které nabízí core facility Plant Sciences v Brně, a to zvláště v oboru simulací různých environmentálních podmínek v růstových komorách a fenotypování rostlin za těchto podmínek.