POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.06.2018 - 19.06.2018
Typ akce: Workshop

Praktický workshop zaměřený na přípravu Chip-Seq knihovny

Ve dnech 18. 6. - 19. 06. 2018 proběhl v Brně praktický workshop zaměřený na přípravu knihovny pro Chip sekvenování. Workshop byl veden pracovníky projektového partnera VBCF Ido Tamirem a Carmen Czepe pro pracovníky českých projektových partnerů a dalších pracovníků ve výzkumu v přeshraničním území. Workshopu se zúčastnilo 21 zaměstnanců CEITEC-MU a dalších výzkumných institucí v Brně.

Galerie