POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.09.2018 - 28.02.2019
Typ akce: Ostatní

V prvních dvou letech projektu RIAT-CZ probíhaly tzv. pilotní projekty, jejichž cílem bylo vytvořit nové služby s využitím komplementárního vybavení a expertizy na spolupracujících institucích. Tyto nové služby jsou od září 2018 nabízeny zájemcům v open access režimu, který umožní uživatelům tyto nové služby vyzkoušet ve svých výzkumných projektech, čímž se zároveň zvýší povědomí o těchto službách.

Během pátého monitorovacího období bylo schváleno k realizaci celkem 10 projektů open access:

  • Single-cell embryonic expression atlas (Core Facility NGS/VBCF)
  • Understanding Plant germline Continuity by Analysis of individual stem cells (Core Facility NGS/VBCF)
  • Gatekeeping the Germ Line (Core Facility NGS/VBCF)
  • Single cell transcriptome of Drosophila germ stem cells (Core Facility NGS/VBCF)
  • Sex differences in brain activity during parental care in poison frogs (Core Facility Preclinical Imaging/VBCF)
  • Role of light in the cold acclimation process (Core Facility Plant Sciences/VBCF)
  • CEITOX1 (Core Facility Plant Sciences/CEITEC-MU/VBCF)
  • Screening for telomeric phenotype proving the candidate gene function in planta (Core Facilities Plant Sciences/CEITEC-MU)
  • Role of miR-1 in the establishment of muscle-cell ultrastructure (Core facility Electron Microscopy/VBCF)
  • Morphology of bovine viral diarrhea virus replication sites (Core facilities Cryo-electron Microscopy/CEITEC-MU und Electron Microscopy/VBCF)