POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.10.2018 - 30.09.2019
Typ akce: Ostatní

Služby, které byly vyvinuty během prvních dvou let projektu, byly následně nabídnuty v režimu "open access" akademickým uživatelům. K datu 30.09.2019 bylo schváleno celkem 31 žádostí o open access projekt, 30 projektů již bylo úspěšně dokončeno.

V prvních dvou letech projektu jsme se zaměřili na vývoj nových služeb na základě sdílení výzkumných infrastuktur partnerských institucí. Tyto byly následně nabídnuty v režimu "open access" potenciálním zájemcům o tyto nové služby. Výzva pro přihlášky na tyto projekty byla otevřena rok a v průběhu této doby jsme pro realizaci schválili 31 projektů, z nichž 30 již bylo ukončeno. Seznam projektů viz http://riat.ceitec.cz/open-access/ .