POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.05.2018 - 18.05.2018
Typ akce: Workshop

Praktické workshopy organizované Animálním centrem FNUSA-ICRC v v Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Tento praktický workshop byl zaměřen na tři TSE systémy:

  • IntelliCage,
  • PhenoMaster
  • MotoRater

Školiteli byli odborníci z firmy TSE-Systems (Německo); Emrah Birinci a Gerhard Vornholt. Kromě pracovníků AC byli mezi účastníky i vědci z Preclinical Phenotyping Core Facility - pcPHENO z Vienna BioCenter Core Facilities GmbH (VBCF, Rakousko), Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) a Farmakologického ústavu Polské akademie věd (PAN, Polsko). Hlavním cílem školení bylo studium praktického přístupu v behaviorálních experimentech s využitím výše uvedených systémů a objevování tajemství jejich hardwaru a softwaru. Kromě toho měli účastníci příležitost dozvědět se více o praktikách fenotypizace hlodavců, sdílet mezi sebou své zkušenosti a posílit spolupráci.

Galerie