POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.03.2017
Typ akce: Seminář

Tento seminář umožnil setkání rakouské a české komunity expertů v zobrazovacích technikách se zaměřením na problémy a možná řešení v oblasti high field imaging a ultra short echo time imaging (UTE). Tato posloupnost zobrazování je atraktivní pro ultra-high silné magnetické pole, jelikož doschází k významné redukci rušivých vlivů a následně k lepší kvalitě výsledného obrazu.