POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.09.2018 - 24.09.2018
Typ akce: Ostatní

Zpráva o dokončených pilotních projektech.

Pilotní projekty jsou projekty, jejichž cílem je na základě společného využití přeshraničního komplementárního vybavení a expertizy vyvinutí nových služeb v oblasti výzkumných infrastruktur.

V září 2018 bylo ukončeno 13 pilotních projektů ze 17 plánovaných. 4 zbývající pilotní projekty budou dokončeny později.