POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.03.2019 - 08.03.2019
Typ akce: Workshop

Animální centrum FNUSA-ICRC a Preclinical Phenotyping Facility VBCF uspořádaly 7.–9. března v Brně seminář o kognitivním a behaviorálním screeningu hlodavců a o tom, jak aplikovat koncept 3R.

Pozváno bylo dvacet jedna řečníků a okolo 30 účastníků se registrovalo. Akce byla rozdělena do čtyř sekcí:

  • koncept 3R a welfare zvířat v behaviorálním výzkumu,
  • neurovědy,
  • metabolismus myší
  • vybavení/technologie pro fenotypování hlodavců.

Účastníci měli možnost dozvědět se více o nejnovějších poznatcích z výzkumu in vivo na hlodavcích, zúčastnit se konstruktivních diskuzí s odborníky a také vzájemně sdílet zkušenosti, navazovat nové spolupráce a seznámit se s nejnovějším zařízením na trhu pro měření chování u hlodavců.