POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.05.2018 - 30.05.2018
Typ akce: Workshop

Workshop zaměřený na prezentaci a demonstraci zobrazovací techniky FLIM.

Workshop pro projektové partnery poskytl účastníkům přehled dostupných zobrazovacích technik projektových partnerů VBCF a CEITEC-MU.

Workshop byl zakončen praktickou demonstrací použití techniky FLIM.