POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.07.2017 - 20.07.2017
Typ akce: Workshop

Odborné přednášky a praktický kurs připravené centrální laboratoří VBCF Protein Technologies pro účastníky z přeshraničního regionu.

Proteiny patří mezi základní stavební kameny všech živých organismů a jsou rovněž základními složkami mnoha farmaceuticky účinných látek. Manipulace s proteiny, jejich klonování, izolace a další zpracování je proto nezbytně nutným předpokladem pro výzkum v mnoha oblastech biomedicíny či rostlinného výzkumu.

Centrální laboratoř Protein Technologies připravila pro zájemce z přeshraničního regionu praktický kurs zaměřený na nejnovější metody používané v genomovém inženýrství. O potřebě podobných kursů vypovídá fakt, že zájem účastníků několikanásobně převýšil kapacitu laboratoře. Kurs byl doplněn přednáškami odborníků z oblasti genového inženýrství a proteinových technologií, např. moderní metody klonování, technika CRISPR/Cas9, exprese velkých proteinových komplexů atd.


Galerie