POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.07.2018 - 02.08.2018
Typ akce: Workshop

Třídenní workshop pro externí uživatele výzkumných infrastruktur, kteří ve ssém výzkumu využívají exomové sekvenování.

Tento workshop byl společně zorganizován facilitami Genomics (CEITEC-MU) a Next Generation Sequencing (VBCF) a konal se v kampusu Vídeňského Biocentra.

Účastníci kurzu se naučili jak mají naplánovat a provést sekvenační projekt s využitím exomové knihovny. Mimo tuto praktickou část byl workshop příležitostí ke společnému setkání a sdílení zkušeností mezi účastníky kurzu a specialisty pro sekvenování z obou pořádajících facilit. 

Galerie