POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
23.05.2018 - 25.05.2018
Typ akce: Workshop

Kvalita vzorku je důležitým krokem pro získání kvalitních dat z následných technik a pro reprodukci vašich výsledků. Kontrola čistoty vzorku pomocí SDS-PAGE by však neměla být jedinou kontrolou kvality, kterou děláte! Minimálně byste měli zkontrolovat homogenitu vašeho vzorku, správné složení, tepelnou stabilitu, optimalizovat pufr a určit oligomerní stav vašeho vzorku.

Galerie