POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
26.05.2024 - 26.05.2024
Od 14 do 18 hodin se můžete těšit na pohodový program pro celou rodinu v Centru tradiční lidové kultury. Na hudebním pódiu se představí Cimbálová muzika Rathan z Náměště nad Oslavou. Jako hosta si kapela pozvala Folklórní soubor Podjavořičan z Telče.
Typ akce: Ostatní
01.03.2024 - 29.03.2024
Výstava Jihočeského folklorního sdružení je organizována ve Zwettlu v rámci udržitelnosti přeshraničního projektu Lidová kultura - Volkskultur AT-CZ.
Typ akce: Výstava
03.02.2024 - 03.02.2024
V Centru tradiční lidové kultury si od 13 do 17 hodin užijeme spoustu zábavy! Lidé v kostýmech mají vstup zdarma!
Typ akce: Ostatní
16.09.2023 - 16.09.2023
Nenechte si ujít příležitost setkat se s řemeslníky a vyzkoušet si jejich řemesla! Centrum tradiční lidové kultury opět ožije ruchem řemesel. Od 10 do 16 hodin můžete obdivovat zručnost řemeslníků a dokonce si i řemesla vyzkoušet.
Typ akce: Ostatní
18.08.2023 - 18.08.2023
Cenu hejtmana Jihočeského kraje obdrželi Pavla a Milan Škochovi z Kovářova, kteří se dlouhodobě zabývají udržováním folklorních tradic v jižních Čechách a jejich předáváním mladé generaci v Jihočeském folklorním sdružení, společnosti Kovářovskétradice.cz a dětském souboru Kovářovánek. Ocenění získali také za realizaci řady přeshraničních projektů zaměřených na rozvoj lidových tradic.
Typ akce: Ostatní
17.09.2022 - 17.09.2022
Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) zrealizovalo v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ kulturní akci v Lomnici nad Lužnicí, kde se setkali milovníci lidové kultury z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska.
Typ akce: Ostatní
27.08.2022
Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) ve spolupráci s partnery přeshraničního projektu Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ pořádá dne 27. 8. 2022 od 10:00 v areálu Farské louky v Lomnici nad Lužnicí pro všechny folklorní nadšence přehlídku krojů z různých oblastí nazvanou Není kroj jako kroj.
Typ akce: Ostatní
18.06.2022 - 18.06.2022
Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) v rámci spolupráce s partnery přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ zrealizovalo ve Zvíkovském Podhradí další setkání folklorních souborů.
Typ akce: Tisková zpráva
11.06.2022 - 11.06.2022
V sobotu 11. 6. 2022 se konalo v Českých Budějovicích na letní scéně Pod Kaštany u KD Slávie partnerské setkání folklorních souborů. Akce se účastnili zástupci z Vysočiny - soubor Drahan Blansko, přátelé z Rakouska - Landjugend Volkstanzgruppe Waidhofen an der Thaya, a budějovický soubor lidových písní a tanců Furiant. Akce probíhala za podpory Jihočeského folklorního sdružení v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ.
Typ akce: Tisková zpráva
14.05.2022 - 15.05.2022
Přehlídka lidových muzik se uskuteční o víkendu 14. a 15. 5. 2022 v Centru tradiční lidové kultury v Třebíči. Setkají se zde lidové kapely z Vysočiny, jižních Čech a Horního a Dolního Rakouska a zpívat budou v krojích.
Typ akce: Ostatní
04.05.2022 - 05.05.2022
Česko-rakouská odborná konference o historii a současnosti modrotisku a barvířství spojená s exkurzí do tradiční modrotiskové dílny v Olešnici.
Typ akce: Konference
01.05.2022 - 01.05.2022
Po dvouleté přestávce se v neděli 1. května 2022 konečně konal 20. barvířský trh v Gutau. Tento trh se nesl ve zvláštním znamení, neboť v tento den jsme mohli představit investice a výsledky projektu v rámci programu INTERREG 5a Lidová kultura / Volkskultur ATCZ181 a také přivítat naše projektové partnery z jižních Čech, Vysočiny a Dolního Rakouska.
Typ akce: Prezentace
18.09.2021
Dnes má kovářství spíše muzejní charakter. Ale lidi stále magicky přitahuje kovové cinkání kladiva bouchajícího do rozžhaveného železa. Oheň, saze a síla potřebná k této činnosti zkrátka přitahují zájem. Kováři z Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska představili v Brandlhofu svou práci a výrobky v rámci projektu Interreg "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ".
Typ akce: Ostatní
17.11.2020
Tým barvírny získal ocenění Volkskulturpreis des Landes Oberösterreich 2020, které se uděluje každé dva roky.
Typ akce: Tisková zpráva
01.06.2020
V mobilní aplikaci byly vytvořeny nové publikace o tradiční lidové kultuře ze všech zapojených regionů. Viz odkaz níže.
Typ akce: Ostatní
24.03.2020

Typ akce: Tisková zpráva
16.11.2019
V sobotu 16. listopadu 2019 pořádalo Jihočeské folklorní sdružení v Domu kultury Milevsko další kulturní akci s názvem Folklorní setkání. Tato aktivita byla součástí přeshraničního projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“, na němž Jihočeské folklorní sdružení spolupracuje s Krajem Vysočina, Muzeem Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Marktgemeinde Gutau, Verein Färbermuseum Gutau. Strategický partner - Jihočeský kraj. Folklorní setkání zahájil Milan Škoch - předseda Jihočeského folklorního sdružení, zástupce Volkskultur Niederösterreich Erich Pichl a zástupkyně Muzea modrotisku Gutau Inge Atteneder. Na jevišti Domu kultury v Milevsku vystoupily jihočeské folklorní soubory Dubínek ze Sezimova Ústí, Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, Doudlebánek z Doudleb a Kovářovánek z Kovářova. Z Dolního Rakouska se představil Volkstanzgruppe Waidhofen an der Thaya a z Kraje Vysočina soubor Kamínek ze Žďáru nad Sázavou. Kromě vystupujících souborů návštěvníky akce velice zaujali partneři z Horního Rakouska, kteří prezentovali Muzeum modrotisku Gutau. Děti si z této aktivity odnášely potisknutá trička se zajímavými modrotiskovými vzory. Děti i ostatní účastníci využili i další nabídku doprovodného programu - prezentační materiály Jihočeského folklorního sdružení / Drátování / Práce se sklem / Zdobení perníků / Kreativní tvorbu z papíru. Děti se zájmem též navštěvovaly video kiosek Jihočeského folklorního sdružení, kde byla prezentována nově zřízená mobilní aplikace.
Typ akce: Ostatní
06.11.2019
Ve středu 6. listopadu 2019 od 13 hodin na Krajském úřadu Jihočeského kraje proběhla vernisáž výstavy „Jihočeské folklorní sdružení a rozvoj dětských lidových tradic“, která přibližuje zájemcům o lidovou kulturu činnost uvedené organizace v kontextu přeshraniční spolupráce i aktuálního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Výstavu slavnostně zahájila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, náměstek hejtmanky Pavel Hroch a předseda Jihočeského folklorního sdružení Milan Škoch. O kulturní program se postaraly členky národopisného souboru Kovářovánek, které přítomným zazpívaly několik písní své národopisné oblasti Kozácka. Kromě dalších vážených hostů se vernisáže zúčastnili zástupci všech partnerů projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Kraj Vysočina - Eva Leligdonová, Lenka Novotná, Muzeum Vysočiny Třebíč - Jaroslav Martínek, Milena Petz, Katina Lisá, Volkskultur Niederösterreich - Andreas Teufl, Gemeinde Gutau - Josef Lindner, Färbermuseum Gutau - Alfred Atteneder. Velice děkuji vrcholným představitelům Jihočeského kraje, hejtmance Ivaně Stráské a náměstkovi hejtmanky Pavlovi Hrochovi za podporu činnosti Jihočeského folklorního sdružení. Velký dík za spolupráci si zaslouží i odbor kultury v čele a Patrikem Červákem, dále Hermína Mocová a v neposlední řadě Jitka Šálená, která s Jihočeským folklorním sdružením celou výstavu připravovala. Výstava je přístupná ve vestibulu, druhém a třetím nadpodlaží budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Typ akce: Výstava
06.11.2019
Ve středu 6. listopadu 2019 proběhlo na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích jednání projektových partnerů přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Zástupci Jihočeského folklorního sdružení, Kraje Vysočina, Muzea Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Gemeinde Gutau, Färbermuseum Gutau a Jihočeského kraje (strategický partner), projednávali vzájemnou spolupráci a diskutovali o dalších termínech společných akcí. Aktuálně bude probíhat v listopadu Folklorní setkání v jižních Čechách, v prosinci setkání na Vysočině a jednání partnerů v Gutau.
Typ akce: Ostatní
19.10.2019
V sobotu 19. října 2019 pořádalo Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ Kolokvium se zaměřením na dětský lidový zpěv, kroje a zvyky. Odborníci projektových partnerů z jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Rakouska se sešli k jednání v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově a také v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Témata lidové kultury nezůstala jen u jednacího stolu, ale byla odbornými lektory prakticky realizována během celého dne, kterého se zúčastnili i členové vybraných folklorních kolektivů partnerů. Počet účastníků akce cca 70 osob. Výstupy akce z oblastí dětský lidový zpěv, lidové kroje a lidové zvyky, budou kromě jiného zařazeny i do mobilní aplikace JFoS, která významnou měrou přispívá k propagaci lidových tradic a vzájemné spolupráce všech projektových partnerů.
Typ akce: Workshop
14.09.2019
V sobotu 14. září 2019 v rámci přeshraničního projektu proběhl v městě Třebíči při kulturní akci „Bramborobraní“ program se zaměřením na dětský lidový tanec. Jednalo se o další prezentaci společného lidového tance dětí z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Rakouska.
Typ akce: Ostatní
20.05.2019
Pravidelné jednání projektových partnerů projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, které se uskutečnilo v kulturním centru Brandlhof v Radlbrunnu.
Typ akce: Ostatní
10.05.2019
Předseda Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milan Škoch se v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, sešel v pátek 10. května 2019 se zástupcem partnerské rakouské organizace Volkskultur Niederösterreich Andreasem Teuflem a také Hermínou Mocovou z Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Typ akce: Ostatní
10.05.2019
Město Milevsko hostilo v pátek 10. května Kulturní akci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, „Dětské folklorní soubory jako hosté Festivalu 2019 / 23. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů“.
Typ akce: Tisková zpráva
05.04.2019 - 07.04.2019
Workhsop pro kováře ze všech zapojených regionů do projektu, při kterém byla vytvořena nová barvířská koruna.
Typ akce: Workshop
22.10.2018
Dne 22. 10. 2018 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina první jednání projektového týmu projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Program jednání: 1) Přivítání 2) Fáze projektu 3) Realizace projektu dle projektové žádosti 4) Plánované investiční a neinvestiční akce 5) eMS systém, IBOX 4) Různé 5) Ukončení
Typ akce: Ostatní
22.09.2018
Kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích hostil v sobotu 22. září 2018 hlavní pořady Budějcké folklorní slavnosti, kterou pořádalo Jihočeské folklorní sdružení za podpory Jihočeského kraje, společnosti Kovářovskétradice.cz a Českého rozhlasu České Budějovice. Slavnost byla také spolufinancována Statutárním městem České Budějovice. Akce byla zahájena ve 13 hodin, kdy přítomné přivítali primátor města České Budějovice Jiří Svoboda, emeritní starosta obce Svatobořice - Mistřín Jiří Kyněra a předseda Jihočeského folklorního sdružení Milan Škoch. Následně patřilo jeviště folklorním souborům Javoráček a Javor z Lomnice nad Lužnicí, Pajtášům slováckého souboru Kyjov z jižní Moravy, Krahuláčku z Krahulčí u Telče, Libíňáčku z Prachatic, Malému Furiantu z Českých Budějovic, Volkstanzgruppe Waidhofen an der Thaya z Rakouska.
Typ akce: Ostatní