POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.09.2019
Typ akce: Ostatní

V sobotu 14. září 2019 v rámci přeshraničního projektu proběhl v městě Třebíči při kulturní akci „Bramborobraní“ program se zaměřením na dětský lidový tanec. Jednalo se o další prezentaci společného lidového tance dětí z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Rakouska.