POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.05.2019
Typ akce: Ostatní

Předseda Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milan Škoch se v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, sešel v pátek 10. května 2019 se zástupcem partnerské rakouské organizace Volkskultur Niederösterreich Andreasem Teuflem a také Hermínou Mocovou z Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Předseda Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milan Škoch se v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, sešel v pátek 10. května 2019 se zástupcem partnerské rakouské organizace Volkskultur Niederösterreich Andreasem Teuflem a také Hermínou Mocovou z Krajského úřadu Jihočeského kraje.  
Před společným setkáním v Domu regionů se všichni účastnili Kulturní akce uvedeného projektu v městě Milevsku, která byla věnována dětským folklorním souborům.
Při následném jednání v Kovářově Andreas Teufl velice kladně hodnotil vysokou úroveň a krojovou pestrost vystupujících na uvedené kulturní akci. Dále se diskutovalo o připravovaném společném tanečním pořadu i plánovaném dalším setkání všech partnerů projektu v rakouském Ziesdorfu.     
Předseda JFoS hosty provedl expozicemi Domu regionů a dětských folklorních tradic, které jsou umístěny v přízemních prostorách kovářovské barokní fary.   

Galerie