POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.10.2019
Typ akce: Workshop

V sobotu 19. října 2019 pořádalo Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ Kolokvium se zaměřením na dětský lidový zpěv, kroje a zvyky. Odborníci projektových partnerů z jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Rakouska se sešli k jednání v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově a také v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Témata lidové kultury nezůstala jen u jednacího stolu, ale byla odbornými lektory prakticky realizována během celého dne, kterého se zúčastnili i členové vybraných folklorních kolektivů partnerů. Počet účastníků akce cca 70 osob. Výstupy akce z oblastí dětský lidový zpěv, lidové kroje a lidové zvyky, budou kromě jiného zařazeny i do mobilní aplikace JFoS, která významnou měrou přispívá k propagaci lidových tradic a vzájemné spolupráce všech projektových partnerů.

Galerie