POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.09.2021
Typ akce: Ostatní

Dnes má kovářství spíše muzejní charakter. Ale lidi stále magicky přitahuje kovové cinkání kladiva bouchajícího do rozžhaveného železa. Oheň, saze a síla potřebná k této činnosti zkrátka přitahují zájem. Kováři z Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska představili v Brandlhofu svou práci a výrobky v rámci projektu Interreg "Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ".

Probíhaly tam i zajímavé odborné přednášky Josefa Hofmarchera - prezidenta Schmiedezentrum Ybbsitz a Josefa Hofmarchera - majitele galerie. "Kovářská tradice v moderní době" je tématem přeshraničního sympozia, jehož cílem je podpořit společnou platformu pro zachování kulturního dědictví kovářství a kovářského řemesla.

Galerie