POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.11.2019
Typ akce: Výstava

Ve středu 6. listopadu 2019 od 13 hodin na Krajském úřadu Jihočeského kraje proběhla vernisáž výstavy „Jihočeské folklorní sdružení a rozvoj dětských lidových tradic“, která přibližuje zájemcům o lidovou kulturu činnost uvedené organizace v kontextu přeshraniční spolupráce i aktuálního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Výstavu slavnostně zahájila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, náměstek hejtmanky Pavel Hroch a předseda Jihočeského folklorního sdružení Milan Škoch. O kulturní program se postaraly členky národopisného souboru Kovářovánek, které přítomným zazpívaly několik písní své národopisné oblasti Kozácka. Kromě dalších vážených hostů se vernisáže zúčastnili zástupci všech partnerů projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Kraj Vysočina - Eva Leligdonová, Lenka Novotná, Muzeum Vysočiny Třebíč - Jaroslav Martínek, Milena Petz, Katina Lisá, Volkskultur Niederösterreich - Andreas Teufl, Gemeinde Gutau - Josef Lindner, Färbermuseum Gutau - Alfred Atteneder. Velice děkuji vrcholným představitelům Jihočeského kraje, hejtmance Ivaně Stráské a náměstkovi hejtmanky Pavlovi Hrochovi za podporu činnosti Jihočeského folklorního sdružení. Velký dík za spolupráci si zaslouží i odbor kultury v čele a Patrikem Červákem, dále Hermína Mocová a v neposlední řadě Jitka Šálená, která s Jihočeským folklorním sdružením celou výstavu připravovala. Výstava je přístupná ve vestibulu, druhém a třetím nadpodlaží budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Galerie