POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.05.2019
Typ akce: Tisková zpráva

Město Milevsko hostilo v pátek 10. května Kulturní akci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, „Dětské folklorní soubory jako hosté Festivalu 2019 / 23. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů“.

To nejlepší ze svých programů uvedl Kovářovánek z Kovářova / Javoráček z Lomnice nad Lužnicí / Kamínek ze Žďáru nad Sázavou-Kraj Vysočina / Doudlebánek z Doudleb / Bárováček z Českých Budějovic / Bystřina ze Zlivi / Malý Furiant z Českých Budějovic.  Rakouskou stranu a organizaci Volkskultur Niederösterreich zastupoval Andreas Teufl, který velice kladně hodnotil vysokou úroveň a krojovou pestrost vystupujících. Zdůraznil potřebnost spolupráce a svou návštěvu v Milevsku označil jako inspirativní pro další rozvoj vzájemných vztahů.   

V průběhu dne probíhaly též řemeslné dílny, a tak zájemci o kreativní tvorbu mohli zdobit perníčky, vyrábět z papíru, sledovat ukázky drátování či práci se sklem. Nechyběla nabídka zajímavých propagačních materiálů Jihočeského folklorního sdružení.           

Pro děti byla připravena i taneční dílna, kdy vedoucí jednotlivých souborů vedli výuku lidových tanců, do které se zapojily všechny folklorní kolektivy. Vedoucí také na společném semináři rozebírali jednotlivá vystoupení s odbornou porotou, kterou na akci delegoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.

V rámci páteční kulturní akce se uskutečnilo jednání Andrease Teufla, Milana Škocha-předsedy Jihočeského folklorního sdružení a Hermíny Mocové-zástupkyně Jihočeského Kraje v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově. Přítomní si kromě dalšího prohlédli prostory a expozice Domu regionů, který Jihočeské folklorní sdružení buduje v rámci zmíněného přeshraničního projektu.   

Galerie