POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.05.2022
Propojení ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi územím Česka a Rakouska
Typ akce: Ostatní
17.06.2021
Connecting Nature AT-CZ představil hlavní výsledky po 3,5 roku spoluprace
Typ akce: Tisková zpráva
14.06.2021
Hybridní akce ➢ Nationalparkhaus Thayatal (Merkersdorf 90, 2082 Hardegg) nebo ➢ Online-Videokonference
Typ akce: Konference
22.10.2020
čtvrtek 22. října 2020 | 9:00 – 14:00 Pivovar vinice Hnanice, nám. sv. Wolfganga 97, Hnanice
Typ akce: Seminář
02.10.2020 - 02.10.2020
Workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců.
Typ akce: Workshop
20.08.2020
Odborná přednáška pro veřejnost v rámci projektu Síťové mapování cévnatých rostlin NP Podyjí/Thayatal
Typ akce: Prezentace
04.12.2019
Odborný seminář zaměřený na praktické metody
Typ akce: Seminář
19.10.2019 - 20.10.2019
Přeshraniční workcamp organizuje Naturschutzbund NÖ a podporují ho Service Civil International (SCI-Österreich), Kulturní iniciativa Amaliendorf-Aalfang a Přírodní park Heidenreichstein. Přihlášky zasílejte do 4. 10. 2019 na adresu Naturschutzbund - E-Mail: noe@naturschutzbund.at Při víkendové akci organizace Naturschutzbund budeme provádět důležitá opatření na údržbu biotopu na rašeliništích Haslauer Moor a Gemeindeau a odstraňovat křoviny a stromky. Připravíme také další opatření ke zlepšení hydrologických poměrů. Vedle praktické práce budete mít možnost dozvědět se mnoho zajímavého o fauně a flóře rašelinišť ve Waldviertelu a o jejich ekologii.
Typ akce: Workshop
13.10.2019
V rámci části projektu ConNat věnované přeshraniční výměně zkušeností s péčí o chráněná území proběhly 3. 10. 2019 se uskutečnil těchto seminářů. Seminář byl zaměřen na ochranářský management v rybničních oblastech, konkrétně pak na ochranu vodních ptáků vázaných na tyto lokality. Ne náhodou se tak tento jednodenní seminář konal v Třeboni, která je po staletí centrem českého rybníkářství - „Třeboňské rybníkářské dědictví“.
Typ akce: Workshop
23.09.2019

Typ akce: Ostatní
25.06.2019
25. června 2019, A-2082 Hardegg, informační centrum NP Thayatal téma / projekt Přeshraniční výměna zkušeností z oblasti managementu chráněných území – třetí setkání: Krajinná matrix zapsal Robert Kraner, Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) účastníci 44 účastníků z Česka a Rakouska (viz bod 2.)
Typ akce: Workshop
11.06.2019
„Dálková migrace savčí zvěře – vlk, rys, los, medvěd“ V úterý 4. června 2019 se v sídle Kraje Vysočina konal workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců – vlka, rysa, losa a medvěda. Problematika je náplní 1. pracovního balíčku projektu Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ (ConNat AT-CZ), který je realizován v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.
Typ akce: Workshop
01.06.2019 - 31.07.2019
Výstava o evropské kočce divoké (Felis silvestris)
Typ akce: Výstava
08.05.2019
VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2019
Typ akce: Ostatní
13.03.2019 - 26.03.2019
Národní park Podyjí hledá zájemce pro mykologický průzkum území Národních parcích Podyjí a Thayatal. Další informace naleznete v přílohách.
Typ akce: Ostatní
13.03.2019 - 26.03.2019
Národní park Podyjí hledá zájemce pro analýsu mapových snímku z pohledu využívání krajiny. Další informace naleznete v přílohách.
Typ akce: Ostatní
29.01.2019 - 29.01.2019

Typ akce: Workshop
09.01.2019 - 09.01.2019

Typ akce: Tisková zpráva
13.11.2018 - 13.11.2018
To get to know organizations working in nature conservation, personally, but also with their successes (best practice) and failures. The discussion should point out new possibilities of cooperation, give a general view over Czech and Austrian experts for nature conservation and should allow the possibility of exchange experience between each other.
Typ akce: Workshop
24.10.2018

Typ akce: Workshop
10.09.2018 - 11.09.2018
Ve dnech 10. 9. 2018 – 11. 9. 2018 proběhla terénní exkurze na vybraná rašeliniště v Národním parku Šumava a přírodní rezervaci Kapličky v rámci přeshraniční spolupráce k projektu Interreg ConNat „Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ45. Exkurze byla zaměřena na předávání zkušeností v oblasti ochrany rašelinných ekosystému pro projektové partnery v pracovním balíčku PB2 - Přeshraniční ochranná opatření na rašeliništích, do kterého jsou zapojeny regiony dolní Rakousko a jižní Čechy. Setkání se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje, Botanického ústavu Akademie věd v Třeboni a Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Niederösterreich.
Typ akce: Workshop
02.05.2018
Ve středu 2. května proběhlo na radnici v Retzu slavnostní zahájení přeshraničního projektu na ochranu přírody „Connecting Nature – ConNat ATCZ“. Jeho význam zdůraznili ve společných rozhovorech zemský radní Martin Eichtinger, náměstek hejtmanky JČ kraje Pavel Hroch a radní kraje Vysočina Martin Hyský.
Typ akce: Konference