POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.06.2019
Typ akce: Workshop

„Dálková migrace savčí zvěře – vlk, rys, los, medvěd“ V úterý 4. června 2019 se v sídle Kraje Vysočina konal workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců – vlka, rysa, losa a medvěda. Problematika je náplní 1. pracovního balíčku projektu Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ (ConNat AT-CZ), který je realizován v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Galerie