POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.09.2018 - 11.09.2018
Typ akce: Workshop

Ve dnech 10. 9. 2018 – 11. 9. 2018 proběhla terénní exkurze na vybraná rašeliniště v Národním parku Šumava a přírodní rezervaci Kapličky v rámci přeshraniční spolupráce k projektu Interreg ConNat „Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ45. Exkurze byla zaměřena na předávání zkušeností v oblasti ochrany rašelinných ekosystému pro projektové partnery v pracovním balíčku PB2 - Přeshraniční ochranná opatření na rašeliništích, do kterého jsou zapojeny regiony dolní Rakousko a jižní Čechy. Setkání se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje, Botanického ústavu Akademie věd v Třeboni a Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Niederösterreich.

Zástupce Jihočeského kraje, který byl pořadatelem exkurze, krátce přivítal všechny zúčastněné v informačním centru NP Šumava na Kvildě a seznámil je s harmonogramem setkání. V rámci prvního dne byly účastníkům představeny některé revitalizační projekty v NP Šumava pod vedením p. Ivy Bufkové a p. Evy Zelenkové, regionálně uznávaných a známých odbornic ze správy Národního parku Šumava. Účastníci měli možnost shlédnout dva příklady revitalizovaných a v minulosti ručně těžených rašelinišť. Prvním příkladem byly revitalizované svahové vrchoviště a rašelinné smrčiny Černohorského močálu. V rámci této ukázky byly diskutovány konkrétní managementové zásahy i s názornými příklady. Odborníci z Rakouska mohli shlédnout i příklady nevhodných zásahů a jejich dopad na rašelinná společenstva v dlouhodobém časovém horizontu. Druhým příkladem byla návštěva revitalizovaného údolního rašeliniště Hučina s degradovaným blatkovým borem a rašelinnou smrčinou. V odpoledních hodinách proběhla ukázka revitalizace napřímeného horského toku Hučina, kdy se k exkurzi připojila skupinka australských vědců, která se zabývá ochranou mokřadních ekosystému. Na závěr prvního dne exkurze byla demonstrována plošně rozsáhlá revitalizace v minulosti strojově těženého rašeliniště Soumarský Most, kde si zájemci mohli celou lokalitu prohlédnout z pohledově atraktivní rozhledny přímo na rašeliništi.
Druhý den se účastníci exkurze přemístili do přírodní rezervace Kapličky, která je jako jedna z lokalit zařazena do projektu Interreg ConNat. Pod vedením Mgr. Andrei Kučerové, Ph.D., z botanického ústavu v Třeboni proběhlo podrobné seznámení s lokalitou a následná diskuze nad stávajícími managementovými opatřeními v porovnání s obdobnými případy z Rakouska. Účastníci měli možnost shlédnout a porovnat všechny typy stanovišť, která se v rámci přírodní rezervace vyskytují. Velký ohlas vzbudil rozsah rezervace a rozmanitost všech přírodních stanovišť. Zajímavou diskuzi vyvolalo zacílení dalších ochranářských opatření v kontextu zlepšení hydrologických poměrů na celé lokalitě. Projektové partnery velmi zajímal metodický přístup při sběru dat a jejich vyhodnocování, konzultovány byly i možnosti porovnání výsledků a interpretace na obou stranách společné hranice.
Setkání všech projektových partnerů mělo v jižních Čechách velmi pozitivní ohlas a všichni projektový partneři byli pozváni na další exkurzi v rakouském Waldviertelu, která se uskuteční příští rok.