POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.10.2020 - 02.10.2020
Typ akce: Workshop

Workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců.

V pátek 2. října se v sídle Kraje Vysočina konal workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců – vlka, rysa, losa a medvěda. Workshop byl určen pro veřejnou správu na úsecích ochrany přírody a krajiny a územního plánování, správce objektů působících migrační překážky, zejména ŘSD, KSÚSV, Lesů ČR, Povodí Vltavy, Správu železnic a byl zaměřen v návaznosti na jev ÚAP 36b biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců na představení a projednání problémů a řešení kritických míst migrační prostupnosti krajiny pro velké savce s využitím aktuálních výsledků projektu Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ (ConNat AT-CZ), který je realizován v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Přednáškový blok:

  • Představení problematiky migrace velkých savců v ČR – AOPK ČR
  • Představení výstupů projektu – propojení Česko-Rakousko, jádrové oblasti a migrační koridory
  • Představení výstupů projektu – kritická místa, migrační bariéry, návrhy opatření

Galerie