POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.10.2019
Typ akce: Workshop

V rámci části projektu ConNat věnované přeshraniční výměně zkušeností s péčí o chráněná území proběhly 3. 10. 2019 se uskutečnil těchto seminářů. Seminář byl zaměřen na ochranářský management v rybničních oblastech, konkrétně pak na ochranu vodních ptáků vázaných na tyto lokality. Ne náhodou se tak tento jednodenní seminář konal v Třeboni, která je po staletí centrem českého rybníkářství - „Třeboňské rybníkářské dědictví“.