POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.05.2022
Typ akce: Ostatní

Propojení ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi územím Česka a Rakouska

Cíle:

Fragmentace krajiny je aktuálně považována za jedno z hlavních ohrožení biodiverzity a ochrany druhů. Cílem je vymezit mezi Dolním Rakouskem a Vysočinou, Jihočeským a Jihomoravským krajem společný systém koridorů pro volně žijící živočichy popř. zelené infrastruktury. To podstatně přispěje k propojení velkých jádrových území střední Evropy (Alp, Šumavy, Českomoravské vysočiny, Karpat) a
podpoří „ekosystémové služby“ i prostor pro rekreaci.

BOKU z vlastních dat i z dat AOPK, krajů popř. zemí vytvoříl pro dané území,
homogenizovaný územní GIS-model propojení. Byly identifikovány kritická místa. Prostřednictvím regionálních partnerů (kraje, NÖ.Regional) byly v koordinaci s BOKU a AOPK vypracován přeshraniční akční plán pro zlepšení kritických míst. Cíl: zajištění koridorů (propojení) v územních plánech a plánech oblastí, s konkrétními opatřeními jako je ochrana stanovišť. Pro realizaci slouží workshopy a realizační opatření poskytující impulzy.

Výstupy:

  • Společné vymezení ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů a přeshraniční akční plán pro zajištění propojení propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi Vysočinou, Jihočeským a Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem
  • Ilustrační mapa "Migrační koridory mezi Českou republikou a Rakouskem" a informační brožurka 

Zapojení partneři:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Österreichische Bundesforste AG
Universität für Bodenkultur, Wien
NÖ.Regional.GmbH