POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.10.2022 - 21.10.2022
Typ akce: Konference

Dne 21.10. proběhla závěrečná konference projektu za účasti zástupců cílových skupin z komerční sféry.

Bylo skvělé opět osobně vidět všechny české a rakouské partnery. Děkujeme Jihočeské univerzitě (CZ), BEST GmbH (AT), BAW (AT) a Mikrobiologickému ústavu (CZ) za výzkum - jak mohou mikrořasy a vířníci zlepšit míru přežití a zdraví larev candáta obecného v prvních týdnech jeho života.
Malé rybí larvy dokáží přeměnit alfa-linolenovou mastnou kyselinu (FA) z řasy Chlorelly na DHA (FA) důležitou pro správný vývoj tkání a zabránit malformacím. ˇPotravou malých rybek jsou vířníci krmení právě touto řasou, mastné kyseliny se předávají právě prostřednictvím tohoto potravního řetězce. Míra přežití candátího plůdku se zvyšuje a přináší větší zisk chovatelům ryb. Využití odpadních živin z odpadních vod nebo digestátu (odpad z bioplynové stanice) je ekoinovativní bonus!
Technologie je nyní k dispozici i pro larvy mořských ryb.

Galerie