POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
27.07.2017 - 30.10.2017
Typ akce: Workshop

jako příprava pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu proběhl v létě 2017 souběžný Stavebně historický a technický průzkum Staré školy se sondami do stavebních konstrukcí.

 Stavebně historické průzkumy vedl archeolog Marek Peška ze společnosti Archaia Brno a stavebně technické průzkumy architekt Radim Musil, který následně zpracovával i projekt rekonstrukce.

Během průzkumů byly zjištěny zásadní nové informace o historii a stavebním vývoji objektu, které ovlivnily výslednou podobu projektu. Za nejhodnotnější objevy lze považovat románský sloup a okénko, které budou po rekonstrukci prezentováný návštěvníkům objektu.

Galerie