POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Galerie k Sýpka Retz - diskusní večer

Galerie k Stará Škola - postup prací

Galerie k Sýpka v Retzu - dokončení stavby

Galerie k COL - conference #4 - Restaurování a řemesla

Galerie k Sýpka v Retzu - postup prací

Galerie k 3D modely památek

Galerie k Sýpka v Retzu - zahájení stavby

Galerie k Stará škola - fasády

Galerie k COL - conference #3 - Plánování a přípravné práce

Galerie k Stará škola - archeologický průzkum - září 2019

Galerie k Stará škola - architektonické články

Galerie k Stará škola - průběh stavby ze vzduchu

Galerie k Stará škola - archeologický průzkum - srpen 2019

Galerie k Zahájení stavby - rekonstrukce Staré školy v Louckém klášteře

Galerie k COL - conference #2 - Hodnoty společného dědictví

Galerie k COL - workshop #3

Galerie k COL - workshop #2

Galerie k COL - workshop #1

Galerie k COL - conference #1 - Význam kulturního dědictví

Galerie k Den otevřených dveří znojemské radnice

Galerie k Představení projektu COL veřejnosti

Galerie k Prohlídka Staré školy v rámci Hudebního festivalu Znojmo

Galerie k Stavebně historický průzkum