POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.08.2019 - 30.07.2020
Typ akce: Ostatní

Během stavebních prací na Staré škole bylo nalezeno množství kamenicky opracovaných stavebních prvků.

Tyto zdánlivě nenápadné kamenné prvky jsou cennými fragmenty dnes zaniklých architektonických konstrukcí. Setkáváme se s nimi prakticky ve třech situacích. Buď jsou stále na svém původním místě, kde mají nejvyšší výpovědní hodnotu z hlediska zkoumání stavebního vývoje kláštera. Nebo jsme je našli volně, většinou v zásypech stavebních jám, kleneb a podlah. Poslední možností je, že se vyskytují jako stavební materiál v mladších stavbách.

Vestavěné kamenné prvky nám tak často nepřímo říkají, jak stará je konkrétní konstrukce a v jakém stavu musel být klášter, když bylo možné tyto architektonické prvky použít sekundárně pro stavbu. Například stěny schodiště z 19. století obsahují velké množství kusů bohatě zdobeného románského portálu. Lze tedy předpokládat, že schodiště bylo postaveno v době, kdy byl tento portál čerstvě demontován, a při určité míře představivosti a logické dedukce je možné si myslet, že portál původně stál na místě dnešního schodiště.

Tyto nálezy nejsou jen zajímavými uměleckými artefakty, ale také nám pomáhají upřesnit naši představu o původní podobě louckého kláštera. Všechny nalezené kamenné prvky jsou katalogizovány tak, aby bylo později možné zjistit, odkud pocházejí. Obzvláště umělecky cenné a vizuálně přitažlivé kusy budou restaurovány a později představeny na výstavě o historii kláštera.

Galerie