POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.02.2018
Typ akce: Tisková zpráva

Ve dnech 19.6.2017 – 21.6.2017 proběhla třídenní exkurze do regionu Hohe Eifel, nacházejícího se v přeshraniční oblasti mezi Německem a Belgií. Cílem této exkurze byla návštěva cyklotrasy Vennbahn.

Exkurze Vennbahn byla zaměřena především na načerpání inspirace a seznámení se se zkušenostmi s aplikací Storytellingu v praxi. Současně byla pozornost koncentrována též na realizaci přeshraniční cyklostezky, vedoucí mezi Německem, Belgií a Lucemburskem.

Exkurze se zúčastnili zástupci všech projektových partnerů. Návštěva regionu byla podpořena též odborným doprovodem. Kolegové z německých a belgických turistických organizací podrobně seznámili účastníky exkurze se svými zkušennostmi  a prezentovali opatření, provedená v rámci realizace Storytellingu v přeshraničním regionu.

Návštěva cyklostezky Vennbahn  byla pro realizaci opatření, plánovaných v rámci projektu ATCZ74 „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ velmi přínosná.

Galerie