POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
05.10.2017
Typ akce: Tisková zpráva

Dne 19. září 2017 se uskutečnila první ze série odborných exkurzí v rámci projektu "GrünRaum - Zhodnocení zelených prostor" za účelem výměny zkušeností.
Účastníci z jižní Moravy a Vysočiny navštívili během dne celkem tři partnerské zelené prostory z Dolního Rakouska: DIE GARTEN TULLN, Ukázkové zahrady ARCHE NOAH a na závěr programu Kittenberger Erlebnisgärten. I přes nepřízeň počasí odjížděli účastníci domů s mnoha novými poznatky a zkušenostmi a nezapomenutelnými zážitky.

Galerie