POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
15.12.2021
Typ akce: Konference

Závěrečná konference přeshraničního projektu ATCZ7 DYJE 2020 / THAYA 2020 zaměřená na prezentaci výsledků spojená s workshopem.

Dne 15. 12. 2021 proběhla Závěrečná konference přeshraničního projektu ATCZ7 DYJE 2020 / THAYA 2020 zaměřená na prezentaci výsledků spojená s workshopem.

Závěrečná konference se uskutečnila prostřednictvím videokonference.

Program:

9:30 – 9:45      Uvítání /Tůma Antonín, Povodí Moravy, s.p./
9:45 – 10:00    Představení projektu /Veselý David, Povodí Moravy, s.p./
10:00 – 10:30  Aktivity viadonau /Steiner Franz, viadonau/
10:30 – 11:00  Výsledky biologického monitoringu /Konecny Robert, Umweltbundesamt/
11:00 – 11:30  Napojování odstavených ramen, virtuální terénní prohlídka /Veselý David, Povodí Moravy, s.p./
11:30 – 12: 15 Přestávka
12:15 – 13:00  Biologický monitoring PP4 /tým VÚV TGM, v. v. i./
13:00 – 13:30  Vodní ekologie řeky Dyje v oblasti obou národních parků /Freudl David, NP Thayatal/
13:30 – 14:00  Workshop: Budoucnost řeky Dyje a jejich ramen spojený s diskuzí

Galerie