POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
05.02.2023
Typ akce: Ostatní

Cílem této studie je určit základní oblasti aktivit pro začlenění venkovských památek do nabídky udržitelného cestovního ruchu orientovaného na budoucnost.

Za tímto účelem se usiluje o vytvoření systému nebo systémového modelu, v němž jsou představeny možnosti turistického využití (stavebně)kulturních a přírodních zajímavostí ve vybraných modelových oblastech. Kromě toho se bude zjišťovat stav venkovských památek z pohledu zástupců obcí v projektových regionech. Dále budou zkoumány vybrané příklady venkovských památek z pohledu svých uživatelů a budou představeny koncepce, které zajistí další existenci těchto objektů v budoucnosti.

V projektu INTERREG AT-CZ „Venkovské památky“ (číslo projektu ATCZ249) se jako možné atraktivní body pro zájemce o kulturu a milovníky přírody v příhraničních regionech Rakouska a České republiky představují dosud málo známé stavební a přírodní památky v regionech Mühlviertel a Waldviertel a v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina. Hlavním cílem projektu je podpořit iniciativy na obnovu přeshraničního cestovního ruchu, který během pandemie covid-19 z velké části utichl, a to zvýšením počtu návštěvníků a prodloužením délky pobytu hostů ve venkovských regionech. Základem je mimo jiné analýza stavu (stavebně)kulturních a přírodních zajímavostí v projektových regionech, které dosud zůstávaly anonymní, a také identifikace oblastí aktivit a doporučení pro jejich začlenění do (nad)regionální a udržitelné nabídky cestovního ruchu.

Zpracovatel: Universität für Weiterbildung Krem (Univerzita pro další vzdělávání v Kremsu)