POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.09.2022
Typ akce: Konference

Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na závěrečnou konferenci projektu CEWA, která se uskuteční 14. září 2022 v Prachaticích. Účastníci se mohou těšit na závěrečné výstupy projektu, inspirativní podněty a nápady pro rozvoj odpadového hospodářství za současného uplatnění principů cirkulární ekonomiky. Konference je určena všem, kteří se zajímají o téma cirkulární ekonomika, odpadové hospodářství, zejména littering, předcházení vzniku potravinových odpadů, opětovné využití starých elektrozařízení, a kteří chtějí rozvíjet oběhové hospodářství v České republice. Rádi bychom uvítali účastníky z řad firem i samospráv, představitelů obcí i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.