POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.09.2022
Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na závěrečnou konferenci projektu CEWA, která se uskuteční 14. září 2022 v Prachaticích. Účastníci se mohou těšit na závěrečné výstupy projektu, inspirativní podněty a nápady pro rozvoj odpadového hospodářství za současného uplatnění principů cirkulární ekonomiky. Konference je určena všem, kteří se zajímají o téma cirkulární ekonomika, odpadové hospodářství, zejména littering, předcházení vzniku potravinových odpadů, opětovné využití starých elektrozařízení, a kteří chtějí rozvíjet oběhové hospodářství v České republice. Rádi bychom uvítali účastníky z řad firem i samospráv, představitelů obcí i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.
Typ akce: Konference
21.09.2021
Stop litteringu Situační analýza odpadků litteringu v programové oblasti INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a vypracování doporučení pro opatření ke snížení odpadu z odpadu jako důležitého příspěvku k oběhovému hospodářství.
Typ akce: Ostatní
16.09.2021
Zpráva podává přehled rámcových podmínek pro produkci potravinového odpadu, sběr a tříděný sběr biogenního odpadu v projektové oblasti Rakousko a Česká republika.
Typ akce: Ostatní
21.01.2021
Hotspot analýza Ried im Innkreis: Odpadky jsou neopatrné opouštění a házení odpadu (obaly, noviny, nedopalky cigaret atd.) Na místo jeho vzniku na veřejném prostranství, aniž by byly využity možnosti bezplatného zneškodnění stanovené pro tento účel (veřejné nádoby na odpad). Littering – Hots Spots jsou místa, kde je obzvláště běžné odhazování. V analýze hotspotů Ried im Innkreis se sbíraný odpad shromažďuje, třídí a měří na dvou místech v okrese a doporučují se opatření k jeho prevenci.
Typ akce: Tisková zpráva
21.01.2021
Zastavte odhazování odpadků: Studie literatury o odhazování odpadků: V prvním kroku projektu bylo provedeno národní (AT) a mezinárodní vyhledávání literatury na téma „odhazování odpadků“. Odpadky jsou neopatrné opouštění a házení odpadu (obaly, noviny, nedopalky cigaret atd.) Na místo jeho vzniku na veřejná prostranství bez využití bezplatných zařízení k likvidaci určených k tomuto účelu (veřejné odpadkové koše). Cílem studie bylo shromáždit srovnávací hodnoty o druhu, množství a složení odpadu z odhazování a analyzovat úspěchy a poznávací účinky opatření proti odhazování.
Typ akce: Tisková zpráva
01.03.2020
Partner projektu Svazek obcí pro komunální služby zavedl v rámci projektu nový systém sběru použitých rostlinných kuchyňských olejů a tuků s názvem ESKOIL.
Typ akce: Ostatní
23.01.2020
Kick off meeting u příležitosti představení projektu CEWA (Circular economy of waste) zaměřeného na budoucnost odpadového hospodářství a aplikaci nové národní a evropské legislativy. Na akci byly představeny možnosti řešení systémů nakládání s odpady splňující podmínky nových evropských směrnic o odpadech a nového zákona o odpadech, který byl schválen vládou České republiky dne 9. prosince 2019.
Typ akce: Prezentace