POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.09.2021
Typ akce: Ostatní

Stop litteringu Situační analýza odpadků litteringu v programové oblasti INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a vypracování doporučení pro opatření ke snížení odpadu z odpadu jako důležitého příspěvku k oběhovému hospodářství.