POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.07.2019 - 12.07.2019
Typ akce: Workshop

Workshop a seminář „Předmět ochrany EVL Boletice“

Vojenské lesy a statky s. p., uspořádaly dne 12. 7. 2019 v areálu budoucího návštěvnického střediska Olšina již druhý společný workshop a seminář v rámci přeshraniční spolupráce projektu ATCZ182 Interreg V- A Rakousko - Česká republika. V tento den současně proběhlo slavnostní poklepání základního kamene naučné stezky a návštěvnického střediska Olšina, za přítomnosti zástupců rakouského partnera projektu Verein Waldschule Böhmerwald a dalších zainteresovaných subjektů.
V příhraničním regionu, který byl po dlouhou dobu uzavřen, se dochovaly významné prvky přírodního dědictví a oba partneři jsou místně příslušnými organizacemi, které jako jedny z mála nabízí zprostředkování informací právě z daných oblastí. Jedná se o chráněné oblasti Natury 2000 - Boletice (CZ), Šumava (CZ), Böhmerwald a Mühltäler (AT), které se staly i hlavním tématem druhého společného workshopu a semínáře.
O prezentaci na téma „Předmět ochrany EVL Boletice“ se postaral Ing. Zdeňkem Kalita a „Podmáčené louky“ představila Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. Účastníci workshopu a semináře se poté přesunuli do okolí NPP Olšina, kde byli seznámeni s flórou, faunou dané lokality a dále jim byly vysvětleny managementové opatření ochrany přírody, které musí být v daných lokalitách striktně dodrženy.
Věříme, že uskutečněný workshop a seminář byl přínosem nejen pro oba partnery, ale i jejich pracovníky a došlo tak ke společnému přenosu znalostí o regionu a jejich jednotné prezentaci.

 

Galerie