POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.03.2019 - 29.03.2019
Typ akce: Workshop

Spolupráce na Šumavě se rozjíždí, lesní pedagogové navštívili Rakouské partnery. V pátek 29. března 2019 se lesní pedagogové hornoplánské divize setkali se svými rakouskými kolegy v Böhmerwaldschule při prvním společném workshopu v rámci přeshraničního projektu ATCZ182 Interreg Rakousko - Česká republika financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Středisko Böhmerwaldschule se nachází v horním Mühlviertel v obci Sonnenwald , na území pod správou kláštera Schlägl a připravuje programy lesní pedagogiky pro školní třídy i pro skupiny zájemců z řad veřejnosti. 2/3 účastníků programů tvoří děti základních škol z regionu. Během programů, které probíhají zejména v letních měsících, se účastníci seznamují s různými tématy týkajícími se lesních ekosystémů, historie sklářství v regionu i Schwarzenberského plavebního kanálu. Cílem je, aby všichni účastníci měli možnost poznávat přírodu všemi smysly především zážitkovou formou nebo formou her. Čeští lesní pedagogové měli při tomto setkání nejprve možnost seznámit se zázemím Böhmerwaldchule vybaveným knihami o přírodě, dermoplastickými modely zvířat, vyčiněnými kůžemi lesní zvěře i dalšími pomůckami. Po ukázce praktických pomůcek a prostoru, ve kterém Böhmerwaldschule lesní pedagogiku provozují, následovala úvodní prezentace Rudiho Walkobingera na téma historie lesního hospodaření v regionu i o historii obce Zvonková. Po krátké pauze a přípravě na terénní část workshopu vyrazila početná skupina pracovníků obou partnerů podél Schwarzenberského kanálu směrem k obnovenému kostelu v obci Zadní Zvonková. Zde již čekal Horst Wondraschek – patriot a obnovitel právě zmíněného kostela. Ten podal odbornou přednášku spojenou s jeho rodinnými kořeny, celé vyprávění bylo autentické a velmi zajímavé. Na zpáteční cestě si slovo vzal pan Hermann Gabriel, rodák, jehož rodina odsud pochází a hospodařila zde. Závěr workshopu již patřil živé diskuzi v prostorách Böhmerwaldshule. Celá akce byla velmi povedená, nabitá osobním vztahem přednášejících k regionu. Za celý tým VLS děkujeme!

Galerie