POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.07.2021 - 09.07.2021
Typ akce: Seminář

V pátek 9. července se v partnerském městě Retz uskutečnil tématický večer na téma proměn obou měst na moravsko-dolnorakouském pomezí v průběhu 19. a 20. století. Akci zorganizoval Rakouský turistický klub (ÖTK), pobočka Retzer Land – Thayatal (Recké okolí – Podyjí) pod vedením Dr. Antona Traunera a Christiana Übla. Město Znojmo zastupoval místostarosta Lukáš David, město Rec pak radní Daniel Wöhrer. Akci svojí návštěvou poctil i rakouský honorární konzul pro Moravu Mag. Georg Stöger.
 
Na pódiu se se svými příspěvky vystřídali tři historikové – Dr. Niklas Perzi přiblížil hlavní dějinné aspekty dané doby v obecnější rovině, Dr. Thomas Dammelhart, správce městského archivu, se věnoval specifikům vývoje v Recu, zatímco náš zastupitel Dr. Jiří Kacetl si připravil poutavou obrazovou kroniku urbanistického vývoje ve Znojmě. Akce byla první svého druhu po coronavirovém lockdownu a sklidila velký úspěch. Do sálu nově opravené bývalé městské sýpky v Recu přišlo přes sto lidí. V závěru všichni přednášející vyjádřili pevné přesvědčení, že spolupráci obou partnerských měst bude možné v nejbližší době, po oslabení vládních opatření, na obou stranách hranice opět prohlubovat.
 
Photos: (c) ÖTK Retzer Land – Thayatal

Galerie