POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
04.09.2019
Typ akce: Ostatní

V září se stavební práce přesunuli i do interiéru budovy - byly odkryty podlahy v přízemí, které skrývaly nečekané nálezy barokní kanalizace i středověké klášterní kuchyně. Tento celoplošný odkryv tak zcela zásadně přepsal naši představu o původní podobě kláštera, na základě které byla v době žádosti o dotaci vypracována projektová dokumentace.

Galerie