POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
27.07.2018 - 28.07.2018
Typ akce: Prezentace

Ve spolupráci se strategickým partnerem projektu COL, spolkem Hudba Znojmo, byly jako doprovodný prohram tradičního Hudebního festivalu připraveny komentované prohlídky budovy Staré školy v Louce, kde byla veřejnost seznámena s historií objektu, plánovanou rekonstrukcí i se záměrem a cíly projektu COL. Po skončení poslední prohlídky následoval putovní varhanní koncert v Louckém kostele a cesta po varhanách moravsko-rakouského pohraničí. celé tour de varhany bylo ukončeno v podvečerního hodinách koncertem v kapli staré radnice v partnerském městě Retz.

Galerie