POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.03.2019 - 19.03.2019
Typ akce: Workshop

První workshop přeshraničního projektu COL se bude soustředit na různé metody dokumentace kulturního dědictví. Budeme se zabývat leteckým snímkování, fotogrametrii, laserovým skenování, ručním 3D scannerem a klasickým geodetickým zaměřováním.

Galerie