POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.09.2020 - 11.09.2020
Typ akce: Konference

Čtvrtá konference mezinárodního projektu COL - Centrum pro obnovu společného kulturního dědictví, který je podporován Evropským programem Interreg AT-CZ, se zaměří na praktické aspekty obnovy kulturního dědictví a každodenní výzvy při zapojení řemesla do procesu obnovy.

COL-Konference #4 se zabývá tématy stavebního procesu a restaurování památek. Tentokrát se diskurs zaměří na řemeslné výrobky v kontextu památkové péče a restaurování a mluvit se bude také o vybraných materiálech a pracovních postupech. Budou porovnány specifické pohledy architektů a památkářů a rozdiskutována problematika průmyslového a tradičního řemesla.

 Odborníci, zabývající se restaurátorskými a stavebními procesy v praxi, jako jsou zástupci stavebních společností nebo veřejní a soukromí vlastníci památek, se podělí o své praktické zkušenosti a promluví o problémech, se kterými se setkávají.