POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.06.2019 - 04.06.2019
Typ akce: Konference

Druhá konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ se bude soustředit na různé aspekty “hodnoty” s důrazem na vazby mezi často oddělenými světy ekonomiky, kultury a společnosti.

Nejlepší a nejcenější příklady kulturního dědictví v sobě spojují různé významy pojmu “hodnota” - Jsou vzácnými a výjimečnými příklady umění, světky historických událostí, dominantami určujícími charakter širokého okolí a symboly místa, kultury a společnosti. Bylo také mimořádně náklené je vytvořit a udržovat a tudíž je i velmi nákladné je dále zachovávat, užívat či obnovovat.

Mnoho památkových lokalit ztratilo během historie svůj původní ekonomický a politický význam - některé důsledkem toho zanikly, jiné se musely přizpůsobyt novým podmínkám. Aby přežily, byly nuceny hledat nový význam a relevantnost. Máme-li zachvávat a obnovovat kulturní dědictví, musíme především nejprve rozpoznat a uznat jeho hodnoty. A to nejen z pohledu kulturního, ale i ekonomického a sociálního.​