POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.11.2019 - 22.11.2019
Typ akce: Tisková zpráva

T I S K O V Á    Z P R Á V A

 

VLS zahájily opravy Želnavského smyku na Šumavě

 

Horní Planá, 22. listopadu 2019 –  Vojenské lesy a statky ČR (VLS) zahájily opravy technické památky Želnavský smyk na Šumavě. V těchto dnech probíhá čištění koryta vodní cesty, příští rok chce pak státní podnik zahájit obnovu s pomocí replik historických kamenných desek na kilometrovém úseku, kde koryto zcela chybí. Historická vodní cesta pro plavení dříví spojovala od roku 1887 až do roku 1961 Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou a její oprava je součástí společného česko-rakouského projektu spolufinancovaného z evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Želnavský, často nazývaný také jako Hefenkriegský smyk, je 3,8 km dlouhé historické vodní dílo vybudované po zřízení  překladiště v Želnavě, které jej spojovalo s plavebním kanálem v místě dnešní křižovatky Klápa na hranici národního parku. Právě díky Želnavskému smyku si Schwarzenberský plavební kanál udržel svůj význam i po ukončení Vídeňské plavby na konci 19. století. Umožňoval totiž transport dřeva z lesů k Vltavě, aby mohlo být umístěno na pražském či německém trhu. V provozu tak byl až do roku 1961, kdy jím Vojenské lesy a statky splavily posledních 2300 kubíků dříví.

„Želnavský smyk je stejně jako celá stavba Schwarzenberského plavebního kanálu legendou lesnického hospodaření na Šumavě. Pro Vojenské lesy a statky má toto dílo o to větší historickou hodnotu, že příští rok oslaví náš státní podnik 70. výročí od převzetí provozu na kanálu. Mezi bývalými kolegy z lesnické divize v Horní Plané, kteří jsou dnes na penzi, ostatně stále máme pamětníky, jež ještě plavení na Želnavském smyku pamatují. Jsem rád, že jsme našli společně s našimi českými i rakouskými partnery cestu, jak toto dílo do šumavské krajiny vrátit,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.

Oprava a obnova Želnavského smyku je totiž součástí společného projektu VLS s Lesy ČR a rakouskou organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald. Vedle této vodní cesty by v rámci projektu měl být obnoven také další sedmisetmetrový úsek Schwarzenberského plavebního kanálu od bývalé osady Růžový vrch až po státní hranici. Projekt by měl společně se soustavou palebních kanálů dále zpřístupnit návštěvníkům Šumavy také přírodní památku rašeliniště Bavorské nivy na rakouské straně hranice. Celkem si rozsáhlá akce vyžádá náklady bezmála 88 milionů korun, velkou část z nich pokryje dotace  přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.

Kolem Želnavského smyku proběhly v minulých týdnech základní terénní úpravy, v těchto dnech probíhá pročištění koryta od drnů, sedimentů a kořenů. „Koryto smyku je tvořeno lichoběžníkovou konstrukcí z kamenných desek usazených na sraz. Po vyčištění nás budou čekat opravy a znavuusazení desek. V polovině příštího roku pak zahájíme obnovu koryta tam, kde zcela chybí. Jde asi o kilometrový úsek. Máme rakouského dodavatele, který je schopen vyrobit repliky desek odpovídající původním parametrům koryta z místní hrubozrnné tzv. plöckensteinské žuly,“ uvedla projektová manažerka VLS Daniela Růžková s tím, že rekonstrukce stavby by měla být dokončena v roce 2021.

 

 

Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz